Flyttning

shutterstock_196326392

 

Viktigt att tänka på om du ska flytta

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på – både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Säg upp ditt kontrakt

Det första du ska göra är att säga upp ditt hyreskontrakt. På nedre delen av ditt hyreskontrakt finns en sektion om uppsägning. Den ska du fylla i och skicka in till oss så att vi formellt får in din uppsägning. Endast skriftlig uppsägning gäller. Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.

Det är viktigt är att du anger ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.

Klicka här för att ladda ner blanketten

Besiktning

På överenskommen tid som du och IvarBo har bestämt kommer vi till din lägenhet. Besiktningen är viktig, så det är därför viktigt att du är närvarande. Om du inte kan närvara så lämnar vi ett exemplar av protokollet i lägenheten. Om du finner något oklart i protokollet så kan du alltid kontakta din fastighetsskötare per telefon.

Skador och slitage

När vi genomför besiktningen måste vi  bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess ”ålder”. Om skador eller överslitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig.

För att underlätta besiktningen är det bra om du berättar för personen som utför besiktningen om eventuella dolda skador, det vill säga sådana skador som han inte kan se, men som kan finnas bakom tavlor, hyllor eller under mattorna. Om du är medveten om att någon skada skett, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

Utrustning i lägenheten

Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du har tagit bort ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, till exempel bruksanvisningar och eventuell informationspärm ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.

Slutavläsning av elmätaren

Tänk på att meddela elleverantören att du ska flytta. Slutavläsning måste göras så att du inte riskerar att få betala elförbrukningen efter att du flyttat.

Nycklar

Samtliga nycklar ska lämnas in till fastighetsskötaren senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Det gäller såväl lägenhetsnycklar som kort och nycklar till tvättstuga samt till eventuella garage och förråd. Bortkomna eller inte i tid inlämnade nycklar medför byte av lås – en kostnad som du får stå för. Sjutillhållarlås eller liknande ska lämnas kvar i ytterdörren. Nycklarna till dessa lås bör lämnas med de övriga nycklarna. Om låset tas bort måste dörren repareras. Kostnaden för detta debiteras dig.

Lämna bostaden i tid!

Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen § 7, som säger: 
”När hyrestiden har löpt ut skall man som avflyttande hyresgäst, senast kl. 12.00 dagen efter hyrestidens utgång, hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den.”

Ett exempel: Går kontraktet ut den 30 juni så har den nya hyresgästen tillträde till lägenheten den 1 juli, kl. 12.00. Infaller den 1:a på en helg, gäller första vardagen efter som tillträdesdag.

Adressändring

För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring: tel 012-345 67 88 eller på deras hemsida.

Visning av lägenheten Som avflyttande hyresgäst får du vara beredd på att visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. IvarBo hör av sig till dig om detta efter du har sagt upp din bostad.

Dödsfall/dödsbo

Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med en månads uppsägning, om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Efter det blir det 3 månader enligt hyreslagen. Vid dödsfall kan den efterlevande maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak.

OBS! Lägenheten ska sägas upp av närmsta anhörig, som ska kunna uppvisa ett vårdnadsintyg där det står vem som har rätt att säga upp avtalet. Vårdnadsintyg får man på begravningsbyrån.

Städning

Hela lägenheten ska vara välstädad, även balkong, uteplats och förråds-utrymmen. Om du städar dåligt, måste du betala för att någon annan rättar till bristerna. Anlitar du själv en städfirma är du berättigad till rutavdrag.

Felanmälan

Mail: felanmalan@ivarbo.se
Tel: 08-408 952 00
(vardagar mellan 08.00 – 11.00)

Jourtelefon

Vid akuta problem
08-408 952 00
(16.00 – 07.00)

Kontakt

Marianne Gustafsson
08-522 227 27
(telefontid helgfri vardag måndag till torsdag 9.00-11.00)
Mail: marianne.gustafsson@ivarbo.se

Postadress
IvarBo
Drottninggatan 104, 4 tr
111 60 Stockholm

Karta >>