Söka bostad

shutterstock_245906824-beskuren

Regler för uthyrning

För att bli hyresgäst hos oss gäller följande:

• Du ska ha fyllt 18 år
• Du ska kunna betala hyran med din inkomst
• Du ska inte ha några skulder relaterat till boende så som hyror, elförbrukning eller liknande
• Du skall inte ha några aktiva skulder hos kronofogdemyndigheten
• Om du har haft ett tidigare boende, så ska du ha goda referenser från tidigare hyresvärd
• Du skall teckna hemförsäkring innan kontraktet skrivs på av oss

Med inkomst menar vi lön i minst 6 månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, av Södertälje kommun styrkt försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsbidrag, introduktionsersättning och inackorderingstillägg.

Gällande hemförsäkring måste finnas innan kontrakt skrivs.

Begränsningar antal boende per lägenhet

Vi vill förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för kringboende som påverkas. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn. Dessa undantag bedöms från fall till fall.

Boende per lägenhet:

• Upp till 50 kvm, max tre personer
• Upp till 70 kvm, max fyra personer
• Upp till 90 kvm, max fem personer
• Upp till 110 kvm, max sex personer
• Upp till 120 kvm, max sju personer

Antal personer avser vuxna och barn.

Bostadskö till IvarBo

Ansökan om att få stå i kö för en lägenhet i IvarBo kan göras via detta formulär.

Om du vill flytta från Ivarbo.

Din Uppsägningstid är tre kalendermånader. Uppsägningen räknas alltid från den sista i månaden, oavsett när i månaden du säger upp din lägenhet.

Om du har fler frågor vänd dig till annelie.ziemann@ivarbo.se samt marianne.gustafsson@ivarbo.se.

Felanmälan

Mail: felanmalan@ivarbo.se
Tel: 08-408 952 00
(vardagar mellan 08.00 – 11.00)

Jourtelefon

Vid akuta problem
08-408 952 00
(16.00 – 07.00)

Kontakt

Marianne Gustafsson
08-522 227 27
(telefontid helgfri vardag måndag till torsdag 9.00-11.00)
Mail: marianne.gustafsson@ivarbo.se

Postadress
IvarBo
Drottninggatan 104, 4 tr
111 60 Stockholm

Karta >>